Časté otázky, podmienky a pravidlá tábora.

Kedy a kde budú tabory?

Tábory budú v nám už dobre známom a obľúbenom rekreačnom zariadení Matejková dolina pri Brezovej pod Bradlom.  Mapa

 • Prvý turnus od 5.7.2020 do 11.7.2020 – tábor určený pre deti od 6 do 12 rokov
  turnus je zrušený
 • Druhý turnus od 12.7.2020 do 18.7.2020 – tábor určený pre deti a mládež od 11 do 15/16 rokov
  turnus je zrušený

Čo bude zabezpečené?

Doprava autobusom tam aj späť s možnosťou nastúpiť/vystúpiť v Skalici a Senici.
Celodenná strava 5 krát denne, ktorá je prispôsobená deťom a pitný režim.
Štandardné ubytovanie (sprcha a WC priamo v chatkách), kvalitný pedagogický aj zdravotný dozor.
Zaujímavý celodenný program, odmeny , technické zabezpečenie, nočné stráženie a poistenie.

Pre koho je tábor vhodný?

Prvý turnus:
Tábor je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov. V prípade, že dieťa nie je ešte školák je potrebné, aby bolo dostatočne samostatné. Individuálne riešenia je možné konzultovať s hlavným vedúcim.

Tábor nie je úplne vhodný pre deti, ktoré ako sa hovorí sú už v puberte. Náš program je dosť hravý, veselý a ozaj orientovaný na deti. Je potom veľké riziko, že takýto mládežník sa nudí, lebo vo svojom veku má úplne iné starosti.

Druhý turnus:
Tento tábor je určený pre deti od 11 do 15/16 rokov a koncepčne ladený pre staršie deti a mládež. Program bude viac dobrodružný, plný výziev, šifier, tajomstiev a celodenných aktivít. Takže sa nám občas orosí chrbát aj čelo. Program je teda výrazne náročnejší. Nakoľko vek je od 10 rokov je potrebné aby rodič zvážil či je už dieťa zdatné takýto režim zvládať.

Čo to bude stáť?

Účastnícky poplatok = 130,- € na dieťa za turnus podľa výberu.

Pre deti z Českej republiky je účastnícky poplatok 3300,- Kč na dieťa za turnus podľa výberu.

Táto cena odzrkadľuje 3/4 nákladov na celodennú stravu, odmeny, darčeky, ubytovanie, dopravu a technické zabezpečenie.
Zvyšok účastníckeho poplatku je hradený Slovenským Orlom v Skalici.


Ako sa prihlásiť?

Prihlasuje sa on-line cez oficiálnu stránku: www.tabormladost.eu pomocou formulára v sekcii Prihlášky. Predpokladané spustenie systému prihlášok je 1.3.2020 o 18:00.

Kto môže prihlásiť dieťa?

Vyžadujeme aby deti do tábora prihlasovali výlučne ich rodičia alebo zákonný zástupca.
Prihlášky kde budú uvedené deti, ktoré nie sú v rodičovskom alebo opatrovníckom vzťahu s osobou uvedenou ako rodič/zákonný zástupca budú ihneď stornované bez možnosti zmien.

Tzn., že dieťa nesmie prihlásiť ani blízky rodinný príslušník a ani osoba rodine blízka (napr. teta, švagor, babka, rodinný priateľ atď.). Kontaktné údaje telefón a email musia byť platné a používané rodičom/zákonným zástupcom.

Aký je „život“ prihlášky?

Prihláška má niekoľko fáz.

Stav „Podaná“ – Toto je prvý stav hneď po prihlásení sa do tábora
Stav “Overená” – Rodič musí tzv. potvrdiť /overiť prihlášku pomocou linku, ktorý mu je zaslaný na email.
Stav „Schválená“ – Tento status nadobudne len overená prihláška po prekontrolovaní údajov a následnom schválení zo strany organizátora.
Stav „Zaplatená“ – Tento status získa po zaplatení celej čiastky účastníckeho poplatku
Stav „Stornovaná“ – Tento status získa keď neboli uhradené platby včas alebo bola zrušená z iného dôvodu.

Prečo a ako sa overuje prihláška?

Nakoľko prihlášky sú podávané elektronicky a k prvému osobnému kontaktu prichádza často len pri predaní detí tak potrebujeme mať istotu, že vyplnené mob. číslo a email sú pravdivé a používané osobou, ktorá podala prihlášku.
Pomocou emailu a SMS sú rodičom a zákonným zástupcom priebežne zasielané správy a potrebné informácie.
Overenie prebieha pomocou odkazu, ktorý je zaslaný v rekapitulačnom emaile na vami vyplnenú adresu. Je potrebné na tento odkaz kliknúť a nasledovať prípadné inštrukcie.

Pozor, samotné prečítanie emailu nie je overením prihlášky!!!

Kedy, ktoré a ako sa stornujú prihlášky?

 • Neoverené prihlášky do troch dní od ich podania.
  Najprv sa snažíme rodičov upozorniť a kontaktovať no ak bude naše snaženie neúspešné prihlášky budú stornované.
 • Prihlášky u ktorých nebude evidovaná úhrada preddavku alebo celá platba za tábor do 14 dní od podania prihlášky.
 • Prihlášky u ktorých bude zistené, že rok narodenia dieťaťa nezodpovedá údajom vyplneným na prihláške a jeho vek nevyhovuje danému turnusu.
 • Prihlášku je tiež možné stornovať na žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu. Táto žiadosť nemôže byť podaná telefonicky. Je treba žiadosť odoslať z overeného emailu uvedeného na prihláške alebo doručiť osobne v písanej forme.

Pozor, za stornované prihlášky môže byť účtovaný storno poplatok!

Čo to znamená byť prihlásený ako náhradník?

Ako náhradník je prihlásené dieťa po prekročení kapacity tábora.
V prípade stornovania prihlášky je takto uvoľnené miesto ihneď ponúknuté ďalšiemu dieťaťu v poradí, ktoré vyhovuje uvoľnenému miestu (vek, pohlavie).

Ako kontrolovať stav vašej prihlášky?

Jednoducho pomocou stránky, ktorú nájdete na našom webe www.tabormladost.eu pod odkazom „Moja prihláška“. Potom už len stačí vyplniť číslo vašej prihlášky a 7-miestny kód, ktorý vám bol zaslaný v SMS po úspešnom podaní prihlášky.

Ako uplatniť zľavu?

Zľavu je možné uplatniť pri podaní prihlášky. U dieťaťa, pre ktoré chcete uplatniť zľavu je potrebné vyplniť kód zo zľavového kupóna.
Zľava nie je automaticky pripísaná ale bude skontrolovaná či je určená danému dieťaťu a po overení odčítaná od ceny pobytu.

Ako uhradiť poplatok?

Aby prihláška bola platná je potrebné do 14 dní od jej podania zaplatiť preddavok vo výške 50,- € za každé prihlásené dieťa alebo 1300,- Kč (pre platby z ČR)

Celú čiastku účastníckeho poplatku je treba uhradiť najneskôr do 24.6.2020 na účet vedený vo Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2801038294 / 8330
IBAN: SK8983300000002801038294
BIC: FIOZSKBAXXX
Správa pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko rodiča a číslo prihlášky
VS: (použi číslo prihlášky)

Pre plaby z ČR v českých korunách použite číslo účtu: 2801038294 / 2010

Prečo storno poplatky?

V spojitosti s prípravami letného tábora nám vzniká drvivá časť nákladom vopred. Preto sa za zrušené prihlášky účtuje storno poplatok!!!

 • V termíne od 1.6.-21.6.2020 budú účtované storno poplatky pri zrušení účasti na tábore vo výške 30€/os (780 Kč).
 • Po tomto termíne od 22.6.2020 budú účtované storno poplatky pri zrušení účasti na tábore vo výške 50€/os (1300 Kč).


Odpúšťate storno poplatky napr. pri chorobe dieťaťa?

Je nám ľúto ale neodpúšťame. Takto vzniknutú medzeru v rozpočte a uhradené čiastky za objednaný materiál a služby nám nikto nekompenzuje.

Čo telefonáty, mobil a návštevy v tábore?

Návštevy ako i telefonáty sú úplne nevhodné.

Preto prosíme rodičov aby do tábora pokiaľ je to možné vôbec nechodili na návštevy a po predaní detí v tábore sa zdržali len po nezbytne potrebný čas.

Z našich skúseností návštevy a telefonáty spôsobia takmer vždy viac škody ako osohu.

Rodič často v dobrej viere chce potešiť svoju ratolesť a najmä u menších detí namiesto radosti spôsobí malú pohromu. Dietko, ktoré už bolo „zabehnuté“ do programu, je z neho opäť vytrhnuté, začína smútiť atď. V podstate takto prichystá rodič nevedome vedúcemu ďalšiu prácu.

Mobilné telefóny detí, ktoré si ich so sebou prinesú, sú uschované v trezore počas celého dňa.

Deti absolvujú pomerne bohatý program, pri ktorom je telefón nevhodný a hrozí naviac jeho strata.

„Len pre ilustráciu si predstavte celo-táborovú hru, do ktorej náhle zavolá rodič. A miesto tímovej hry a radosti, je divná situácia, kedy sa všetci hrajú a jedno dieťa stojí opodiaľ s jedným prstom v uchu a telefónom na druhom.“

Takže telefóny odporúčame vôbec nebrať so sebou do tábora.

Ako sa teda kontaktovať počas tábora?

Počas tábora je možné kontaktovať hlavného vedúceho a to výhradne v čase od 14:00 do 15:00.

Verte tomu, že inak nám veľa pokojného času nezostáva. Ako sa hovorí: „Vedúci a technika musia makať naplno!“

V prípade naliehavej veci môže dieťa požiadať vedúceho o svoj telefón, aby Vás mohlo kontaktovať.

Ako to chodí v tábore?

 • Aj keď v tábore panuje priateľská a otvorená atmosféra platí, že príkazy vedúceho alebo animátora počúvame.
 • Dodržujeme večierku, ranný budíček a čas poobedného odpočinku.
 • Na ohlásené nástupy a program chodíme včas.
 • Svojvoľne neopúšťame tábor.
 • Problém riešime vždy najskôr so svojím vedúcim, ak nie je po ruke, tak potom ideme za „Hlavným“.
 • Udržiavame poriadok v osobných veciach (posteľ, skriňa, topánky atď.), tak aj v spoločných priestoroch (miesta pred chatkou i v nej, jedáleň, ihrisko a okolie), dbáme na hygienu.
 • Ako správni táborníci sa zapájame do hier, sme kolegiálni a ctíme pravidlá Fair-Play
 • Nevstupujeme do kuchyne a miest určených ako zázemie pre vedúcich a animátorov, kde majú všetky tie tajnosti, hry a prekvapenia :o)
 • A keďže sa nám v tábore páči a nájdeme si tu vždy veľa kamošov, máme doma o čom minimálne deň rozprávať a k tomu tričko plné podpisov.

Aké tričko a akú veľkosť?

Všetky deti po príchode do tábora dostanú tričko jednej farby a jednotného strihu s logom tábora.

Veľkosť je treba vyplniť do prihlášky. Preto prosíme rodičov aby dobre zmerali rozmery obľúbeného trička a z tabuľky vybrali vhodnú veľkosť. A to preto, lebo jediná možnosť výmeny je len na „Bazáre“ medzi táborníkmi.

Čo zabaliť dieťaťu so sebou?

Každý rodič pozná svoje dieťa najlepšie a sám dokáže zhodnotiť, čo najviac jeho ratolesti treba.

Ale určite každý táborník by mal mať so sebou:

 • Dostatočné množstvo oblečenia hlavne spodnú bielizeň, pyžamo, ponožky.
 • Teplé oblečenie sveter, bundu.
 • Pre šport a zábavu plavky, plávacie koleso/rukávce (neplavci),pokrývku hlavy (proti úpalu).
 • Potreby osobnej hygieny.
 • Pevnú a pohodlnú obuv na výlet, prechádzky i terénne hry v lese, letné šľapky.
 • Z potrebných a užitočných vecí nezabudnúť malý ruksačik na výlet, pláštenku, baterku, repelent, keď je horúco krém na opaľovanie, obľúbenú hru či hudobný nástroj.
 • Hotovosť max. 10,-€ ako kapesné (úplne stačí, lebo všetko ostatné je zabezpečené).
 • Minimum sladkostí a iných maškŕt.
  Deti sú pravidelne odmeňované a sladkostí je tak dostatok. Občas až toľko, že nechceme večeru alebo nás niektorých bolí dokonca aj bruško.
Veľkosť Šírka (2) Dĺžka (1)  
A 32 cm 40 cm Tričká - veľkosti
B 35 cm 43 cm
C 40 cm 50 cm
D 41 cm 55 cm
S 45 cm 64 cm
M 51 cm 70 cm
L 55 cm 73 cm
XL 57 cm 75 cm
XXL 60 cm 75 cm