17 február

Turnusy leto 2020

Tábor Mladosť leto 2020

Kedy a kde budú tabory?

Tárory budú v nám už dobre známom a obľúbenom rekreačnom zariadení Matejková dolina pri Brezovej pod Bradlom.  Mapa

  • Prvý turnus od 5.7.2020 do 11.7.2020 – tábor určený pre deti od 6 do 12 rokov
  • Druhý turnus od 12.7.2020 do 18.7.2020 – tábor určený pre deti a mládež od 11 do 15/16 rokov

Čo nás čaká?

Na prvom turnuse bude program tradične viac detský a hravý. A tak ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov bude tématicky ladený.
Denný režim a aktivity budú poskladané tak aby aj najmladší účastníci mali čas na odpočinok a hry.

Na druhom turnuse, ktorý je koncepčne ladený pre staršie deti a mládež bude program viac dobrodružný, plný výziev, šifier, tajomstiev a celodenných aktivít. Takže sa nám občas orosí chrbát aj čelo.

Čo bude zabezpečené?

Doprava autobusom tam aj späť s možnosťou nastúpiť/vystúpiť v Skalici a Senici.
Celodenná strava, ktorá je prispôsobená deťom a pitný režim.
Štandardné ubytovanie (sprcha a WC priamo v chatkách), kvalitný pedagogický aj zdravotný dozor.
Zaujímavý celodenný program, odmeny , technické zabezpečenie, nočné stráženie a poistenie.

Pre koho je tábor vhodný?

Prvý turnus:
Tábor je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov. V prípade, že dieťa nie je ešte školák je potrebné, aby bolo dostatočne samostatné. Individuálne riešenia je možné konzultovať s hlavným vedúcim

Druhý turnus:
Tento tábor je určený pre deti od 11 do 15/16 rokov a koncepčne ladený pre staršie deti a mládež.  Program je teda výrazne náročnejší.

Čo to bude stáť?

Účastnícky poplatok = 130,- € na dieťa za turnus podľa výberu.
Táto cena odzrkadľuje 3/4 nákladov na celodennú stravu, odmeny, darčeky, ubytovanie, dopravu a technické zabezpečenie.
Zvyšok účastníckeho poplatku je hradený Slovenským Orol v Skalici.

Ako sa prihlásiť?

Na našej táborovej stránke v sekcii prihlášky. Predpokladaný čas spustenia online registrácie je 1. marca 2020 o 18:00.